ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิทัศน์สาขา

ปฏิทินการศึกษา 2 ฤดูร้อน/2555

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

คู่มือการศึกษา

ข้อห้ามในการสอบไล่

 กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ถ่ายทอดสดการบรรยาย

E-Learning

ธงคำตอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์

Pre-Degree เพื่อรับ
ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ข้อดีดีเรียน Pre-Degree

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ติดต่อส่วนกลาง

 ปริญญาโทนิติศาสตร์

 ป.ตรี ภาค 2/55

 ตารางบรรยายสรุปป.ตรี 2/55

 ป.โท ปี 1 ภาค 2/55

 ป.โท ปี 2 ภาค 2/55

 ผลสอบปริญญาตรี

 ผลสอบปริญญาโท

 ผลสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

 e-Services (ป.ตรี)

 e-Graduate (ป.โท)

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 ***แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC***

 ***สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์***

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง(ม.ร.)

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

พระราชประวัติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.ว.ป.

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์รายวิชาสื่อการศึกษาระดับ ป.ตรี

สถาบันคอมพิวเตอร์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี       เขต 1

รพ.อภัยภูเบศร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนุรี

 symble_asterisk_blue.gif หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน
ความสำเร็จที่สัมผัสได้
การสื่อสาร

 symble_asterisk_blue.gif

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์
การเดินทาง

 symble_asterisk_blue.gif

ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล
รถไฟฟ้า BTS
Thai Air

symble_asterisk_blue.gifเศรษฐกิจ
 

สมาคมค้าทอง
ปตท.
ตลาดหลักทรัพย์

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

 

ผลสอบปริญญาตรี

ผลสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ศูนย์สอบ จ.ปราจีนบุร

ผลสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ศูนย์สอบ จ.จันทบุรี

ผลสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ศูนย์สอบ จ.สระแก้ว

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

 


 


แจกถุงยังชีพ


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555


จุดเทียนชัย 12 สิงหามหาราชินี

คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 13

คณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 14

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

เว็บไซด์โครงการ ม.ร.

บคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องย้ายสาขา

ใบชำระค่าเทอม นศ.เก่า  

ใบแจ้งการชำระเงิน

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตนักศึกษา ป.โท

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

symble_asterisk_blue.gif

ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ด  โรงแรม

symble_asterisk_blue.gif แผนที่การเดินทาง
symble_asterisk_blue.gif กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์
symble_asterisk_blue.gif รวมปัญหาฮิตบน Windows
symble_asterisk_blue.gif แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง
symble_asterisk_blue.gif วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง
symble_asterisk_blue.gif 5 ข้อแนะนำก่อนลง Windows ใหม่
symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

 
ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

symble_asterisk_blue.gif