พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหง

ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

อาคารสถานที่

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิทัศน์สาขา

แผนผังห้องเรียนภายในสาขา

- KM ระบบลงทะเบียนระดับปริญญาตร
- KM การใช้บริการ RU-Wifi

-  KM การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา รหัส 7 หลัก

ปฏิทินการศึกษา 2 / 2561

คู่มือการศึกษา

ข้อห้ามในการสอบไล่

 กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ธงคำตอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์

Pre-Degree เพื่อรับ
ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ข้อดีเรียน Pre-Degree

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ติดต่อส่วนกลาง

 ปริญญาโทนิติศาสตร์

ตารางเรียน ป.ตรี ภาค2/61

ตารางเรียนบรรยาย ภาคฤดูร้อน/61

 ป.โท ภาค 2/2561

 e-Services (ป.ตรี)

 e-Graduate (ป.โท)

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 ***แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC***

 ***สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์***

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง(ม.ร.)

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.ว.ป.

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์รายวิชาสื่อการศึกษาระดับ ป.ตรี

สถาบันคอมพิวเตอร์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รพ.อภัยภูเบศร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

 

Untitled Document

ข้อปฏิบัติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท

* โครงสร้างหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
* โครงสร้างหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ

* ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  (ข้อเขียน)คณะบริหารธุรกิจ
ภาค 1/2561

* กำหนดการเรียนวิชา RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรม

***DOWNLOAD แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษาปริญญาโท***

* กำหนดวันลงทะเบียนปริญญาโท(นักศึกษาเก่า) ภาค 2/2560

***ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบประวลความรู้***

*การกรอกแบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข.)*
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ

การเทียบโอนวิชา คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดการเรียนการสอนแต่ละคณะ(ปริญญาตรี)

* คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2561

* ารรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/2562

* ารรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ภาค1/2562

* ารรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น ภาค 1/2562

* ารรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1/2562

* ตารางบรรยายสรุป ภาค 2/2561

* กองทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

* ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ระเบียบการและคู่มือสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ปี2561

* ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ารถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

* ารโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

* ตารางสอบภาค 1/2560

* การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า ภาค1/2560

* กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560

* การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree) ปีการศึกษา 2560

*ปรกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการ

*การดูและตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี

 ห้องข่าวรามคำแหง  

จาก 'eLearning' ถึง 'mLearning' รามคำแหงขึ้นแท่นผู้นำสื่อออนไลน์      โดย ผู้จัดการรายสัปดาห

รามคำแหง – DTAC  กับการศึกษายุคใหม
“เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านโทรศัพท์มือถือดีแทค
”

รามฯ จัดสอบไล่รูปแบบใหม่ ‘e-Testing’ เป็นครั้งแรกสอบเสร็จรู้ผลสอบทันที

 


 

ความบันเทิง

RU.PJ.TV
(เฉพาะกิจ)

 

ตารางออกอากาศ FAIKHAM PRACHINBURI Internet Broadcasting

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อจากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟังบทเพลงเพื่อพ่อคลิกsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรค

symble_asterisk_blue.gifสถิติผู้เข้าใช้ เริ่มนับ 11 เมษายน 2550 symble_asterisk_blue.gif

สถานีโทรทัศน์ -ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | thaiPBS| cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |


ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ปี 2561


ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

การเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรี

ช่องสัญญาณที่ 1     ช่องสัญญาณที่ 2    

ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-book)

หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน

วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง

E-Learning

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

ใบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
COMP CODE

บคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องย้ายสาขา

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

symble_asterisk_blue.gif

ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ดโรงแรม

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่การเดินทาง

symble_asterisk_blue.gif

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์

symble_asterisk_blue.gif

รวมปัญหาฮิตบน Windows

symble_asterisk_blue.gif

แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง

symble_asterisk_blue.gif

วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง

symble_asterisk_blue.gif

5 ข้อแนะนำก่อนลง Windows ใหม่

symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

symble_asterisk_blue.gif