ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา

ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีน

สมุดเยี่ยม

ข้อมูลปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน 2/2547

ตารางบรรยายสรุป

กฏหมายเนติบัณฑิตสภา

 หลักสูตรแพทย์แผนไทย

เรียนสะสมเพื่อให้รับ
ปริญญาตรีให้เร็วขึ้น

ตรวจสอบผลการเรียน

ข้อมูลปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ตารางบรรยาย ป.โท

ตรวจสอบผลการเรียน
รายบุคคล

ตรวจสอบแต่ละคณะ

 ข้อมูลปริญญาเอก

โฮมเพจปริญญาเอก

 

ปรัชญาและปณิธาน

 

หลักสูตร

งานบริการห้องสมุด

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุรี

 แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC

 สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง

 E-Books

 E-Learning

 ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน ( Cyberclassroom

ห้องผู้บริหาร

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

การประกันคุณภาพ

 ภูมิทัศน์สาขา

  ประวัติพ่อขุนราม

ประวัติ

การขยายอาณาเขต

การทำนุบำรุงบ้านเมือง
หลักศิลาจารึก
พระเกียรติคุณ

Link มหาวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย

 สวป

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศประชาสัมพันธ์

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต

เว็บไซต์รายวิชา

สถาบันคอมพิวเตอร์

Link จังหวัดปราจีนบุรี

รพ.อภัยภูเบศร

ข้อมูลสมุนไพร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานต่าง ๆ
 symble_asterisk_blue.gif ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ปฏิทินเมืองไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
การสื่อสาร

 symble_asterisk_blue.gif

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์
การเดินทาง

 symble_asterisk_blue.gif

ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล
รถไฟฟ้า BTS
เช็คเที่ยวบิน

symble_asterisk_blue.gifเศรษฐกิจ
  ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน ปตท.
ตลาดหลักทรัพย์
สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
PROVIDING  EDUCATION  FOR SYNERGISTIC  LOCAL  WISDOM
      ประกาศครั้งล่าสุด   วัีนเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

                  ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 1/2549
        รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

               ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนปริญญาโท  
 ภาค 1/2549(เทอม 3)ชั้นปีที่ 2   
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ภาค 1/2549(เทอม 4)ชั้นปีที่ 2  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 1/2549

      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต(ต่อเนื่อง 3 ปี)
       
 รายละเอียดเพิ่มเติม
        
 Download  ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี ฟร

     - ระดับปริญญาตรี จำหน่ายใบสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2549 - 15 มิถุนายน 2549
         รับสมัครรอบแรก 13 - 17 พฤษภาคม 2549
                      รอบสอง  2 - 15 มิถุนายน 2549   
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 แจ้งให้ทราบ ผลสอบปริญญาตรีจะแจ้งหลังสิ้นสุดการสอบแล้ว 45 วัน

     

  การขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัญฑิต
        ศึกษาศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ    

ขั้นตอนการลงทะเบียน (1) (2) (3)

 

เปิดรับนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2549
 

การชำระค่าเทียบโอน นักศึกษาแพทย์แผนไทย

 

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค
 

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอม นศ.เก่า  

  ระดานข่าวสาขา

 ห้องข่าวรามคำแหง  

จาก 'eLearning' ถึง 'mLearning' รามคำแหงขึ้นแท่นผู้นำสื่อออนไลน์      โดย ผู้จัดการรายสัปดาห

รามคำแหง – DTAC  กับการศึกษายุคใหม
“เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านโทรศัพท์มือถือดีแทค
”

รามฯ จัดสอบไล่รูปแบบใหม่ ‘e-Testing’ เป็นครั้งแรกสอบเสร็จรู้ผลสอบทันที

 

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการของบุคลากรสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
25-27 เมษายน 2549  ณ เกาะช้าง
จังหว
ัดตราด

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
16 พฤศจิกายน 2548

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการของบุคลากรสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
24-26 พฤษภาคม 2548  ณ จังหวัดระยอง

 

โครงการออมสินอาสาพัฒนาสังคม
9-14 พฤษภาคม 2548

 

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
18 เมษายน 2548

โครงการสัมมนาทางวิชาการและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการ วันที่ 5 เมษายน 2548

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โดย สมศ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 22 มกราคม 254
8

ความบันเทิง

   

RU.PJ.TV

 

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อ

จากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกเพื่อรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรคsymble_asterisk_blue.gif--symble_asterisk_blue.gifรังสรรค์ รังสรรคsymble_asterisk_blue.gif

 

 

สถานีโทรทัศน์ - ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | Itv | Ubc | cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

คลิกเพื่อชมบทสวดทั้งหมด

สารสนเทศ ปริญญาตรี

 คู่มือการศึกษา

 ข้อห้ามในการสอบไล่

กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สารสนเทศ ปริญญาโท

อนุมัติจัดสอบประมวลความรู้

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

Download  ใบสมัครปริญญาโท ฟรี

Download เอกสารกระบวนวิชา GB 711

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอม นศ.เก่า (Come code)

ตารางเรียนปริญญาโทชั้นปี 2 เทอม 3

ตารางเรียนปริญญาโทชั้นปี 2 เทอม 4

ตารางเรียนปริญญาโทปี 1 /2549

สารสนเืทศ ปริญญาเอก

 โครงการปริญญาเอก

 ติดต่อส่วนกลาง

ปฏิทินสมัครนักศึกษาใหม่

 

 สาขาวิทยบริการเพื่อนบ้าน
symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยาเขตบางนา (พ.ศ.2522)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครพนม (พ.ศ.2539)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.แพร่ (พ.ศ.2539)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ตรัง (พ.ศ.2543)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (พ.ศ.2543)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.หนอวบัวลำภู (พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย ์(พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ชัยภูม

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.เชียงราย

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการ จ.เชียงใหม่

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.สุรินทร์

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อุดรธานี

 ที่กิน ที่เที่ยว

symble_asterisk_blue.gif

 ร้านอาหารรสเด็ด

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
    รู้หรือไม่?
symble_asterisk_blue.gif

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

symble_asterisk_blue.gif

ผีเสื้อชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร?
 

*พบในเช้าวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548(ฤดูหนาว) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพ รอบบริเวณสาขาฯปราจีนบุรีที่อุดมสมบูรณ์

ส่งคำตอบมาที่ rucom_pj@hotmail.com  

symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
symble_asterisk_blue.gif  
 

อุทยานพันธุ์ไม้

ลั่นทม หรือ ลีลาวดี

 

เพื่อความสวยงามควรปรับความละเอียดของหน้าจอที่ 1024x768

คาถาบูชาพ่อขุนรามคำแหง สุพรรณิกา(ฝ้ายคำ) ชื่อวิทยาศาสตร์::Religiosum Alston ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 -10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 -8 เซนติเมตร ผลรูปไข่กลับ กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร ยาว 5 -7 เซนติเมตร แตกออกเป็น 3 -5 ซีก เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยคล้ายปุผ้ายหุ้ม นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อนออกดอก ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และปักชำ ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ ในบุรีรัมย์พบมากที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ จะออกดอกสีเหลืองอร่ามสวยงามทั่วทั้งเขา และเพิ่มเสน่ห์ให้ปราสาท ในช่วงฤดูแล้งทุกปี