พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหง

ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

อาคารสถานที่

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิทัศน์สาขา

แผนผังห้องเรียนภายในสาขา

- KM ระบบลงทะเบียนระดับปริญญาตร
- KM การใช้บริการ RU-Wifi

-  KM การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์

-KM การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

-KM การแนะนำการเรียนระบบ Pre-Degree
-KM แนะนำการสมัครเรียนกรณีใช้สิทธิ์เทียบโอน
แบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา รหัส 7 หลัก

ปฏิทินการศึกษา 2 / 2561

คู่มือการศึกษา

ข้อห้ามในการสอบไล่

 กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ธงคำตอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์

Pre-Degree เพื่อรับ
ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ข้อดีเรียน Pre-Degree

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ติดต่อส่วนกลาง

ตารางบรรยายป.ตรี ภาค1/63

ตารางบรรยายสรุป  ภาค1/63

 e-Services (ป.ตรี)

 e-Graduate (ป.โท)

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 ***แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC***

 ***สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์***

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง(ม.ร.)

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.ว.ป.

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์รายวิชาสื่อการศึกษาระดับ ป.ตรี

สถาบันคอมพิวเตอร์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

แบบประเมินความพึงพอใจของสาขาฯ

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รพ.อภัยภูเบศร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

 

Untitled Document

สื่อรณรงค์สร้างสำนึกพลเมือง

ข้อปฏิบัติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท

* โครงสร้างหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
* โครงสร้างหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

* ารางบรรยายและตารางสอบไล่ ภาค 1/2562

* กำหนดวันเวลาลงทะเบียนปริญญาโท งวดที่ 5 ภาค 2/2562

* ปฎิทินการศึกษา ภาค 2/2562

***DOWNLOAD แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษาปริญญาโท***

***ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบประวลความรู้***

*การกรอกแบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข.)*
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ

การเทียบโอนวิชา คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดการเรียนการสอนแต่ละคณะ(ปริญญาตรี)

*กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2563(นักศึกษากู้ยืมรายเก่า)

*การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พื้นที่ประสบอุทกภัย

*คู่มือการลงทะเบียนเรียน**ภาค 2 / 2562 และสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2562

*ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

*ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

*ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ารถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

* ารโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

*ปรกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการ

*การดูและตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี


 

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อจากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟังบทเพลงเพื่อพ่อคลิกsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรค

 

สถานีโทรทัศน์ -ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | thaiPBS| cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

 ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

สื่อการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรี

ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-book)

ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน

วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง

E-Learning

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

ใบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
COMP CODE

บคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องย้ายสาขา

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

symble_asterisk_blue.gif

ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ดโรงแรม

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่การเดินทาง

symble_asterisk_blue.gif

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์

symble_asterisk_blue.gif

รวมปัญหาฮิตบน Windows

symble_asterisk_blue.gif

แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง

symble_asterisk_blue.gif

วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง

symble_asterisk_blue.gif

5 ข้อแนะนำก่อนลง Windows ใหม่

symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุร

ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

symble_asterisk_blue.gif