ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี  ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

                          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี  ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร