ลั่นทม                      (Lanthom)

                               Temple tree , Pagoda tree , Frangipani

ชื่อวิทยาศาสตร์        Plumeria acuminata Art.

                               Sym.:P. actifolia Poir. , P. rubra Linn.var.Actifolia Bailey.

วงศ์                         APOCYNACEAE

ชื่ออื่นๆ           กะเหรี่ยง กาญจนบุรี : จงป่า (Chong-pa)

                     ภาคเหนือ : จำปาลาว (Champa-lao)

                     อีสาน : จำปาขาว (Champa-Khao)

                     เขมร : จำไป (Cham-pai)

                     ภาคใต้ : จำปาขอม (Champa-khom)

                     ยะลา : ไม้จีน (Mai-Chin)

                     มลายู-นราธิวาส : มอยอ (Mo-yo)

ถิ่นกำเนิด       เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ อินเดีย

รูปลักษณะ      ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเกลี้ยงเกลาใบโตหนามียางมาก ดอกสีขาว เหลืองนวลๆแดงใบสีเขียวโตขนาดดอกจำปา เป็นไม้ออกดอกเวลาทิ้งใบพันธุ์เดิมมาจากต่างประเทศ

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

ยางและแก่น-ใช้เป็นยาถ่ายพิษทั้งปวง ถ่ายเสมหะและโลหิต แก้กามโรค แก้ปวดฟัน

                     ใบ-ลนไฟให้ร้อนพอพอกแก้ปวดบวม ชงน้ำร้อนใช้รักษาหิด

                     เนื้อไม้-แก้ไอ

                     ราก-เป็นยาถ่าย และทำให้แท้งได้

                     เปลือกราก-ใช้เป็นยาถ่าย แก้โรคข้ออักเสบ