ตารางเดินรถไฟ
อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพฯ ราคาตั๋ว 29 บาท
W เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ออกเวลา

05.40

08.00

09.40

11.20

13.05

15.05

17.25

ปราจีนบุรี

ถึงเวลา

09.03

10.54

12.35

15.23

15.52

18.03

20.20

W เที่ยวออกจากปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ออกเวลา

04.50

06.05

07.40

09.02

13.16

14.00

16.17

กรุงเทพฯ

ถึงเวลา

08.00

10.10

10.40

11.50

16.10

17.00

19.15

หมายเลขโทรศัพท์สถานีรถไฟ
- สถานีกรุงเทพฯ (02) 223-7010 , (02) 223-7020
- สถานีคลองตัน (02) 314-0028
- สถานีหัวหมาก (02) 374-2260
- สถานีปราจีนบุรี (037) 211-120

ตารางเดินรถปรับอากาศ สาย 920 ป.2
อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋ว 71 บาทระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาทีเที่ยวออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ซื้อตั๋วช่องที่ 16 ก่อนรถออกประมาณ 15 นาที

W เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ออกเวลา

05.25

06.25

08.00

11.00

13.15

14.20

15.15

15.50

16.45

รังสิต

ออกเวลา

06.00

06.55

08.45

11.45

13.55

15.00

15.55

16.25

17.30

W เที่ยวออกจากปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ออกเวลา

04.50

05.50

06.50

08.30

10.10

12.50

13.30

15.50

16.40

นครนายก

ออกเวลา

05.30

06.30

07.30

09.10

10.50

13.30

14.10

16.30

17.20

ตารางเดินรถตู้ปรับอากาศ V.I.P. (สายองครักษ์)
อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋ว 100 บาท
สำรองที่นั่ง (09) 8323055

ออกจากปราจีนบุรี

หน้าโรงแรมปราจีนบุรี

ตรงข้ามร้านถ่ายรูปแสงศิลป์

ออกจากอนุสาวรีย์

 

หลังห้างโรบินสัน ใต้ทางด่วน

04.30 น.

06.00 น.

05.15 น.

06.45 น.

06.00 น.

07.30 น.

06.45 น.

08.15 น.

07.30 น.

09.00 น.

08.15 น.

09.45 น.

09.00 น.

10.30 น.

09.45 น.

11.15 น.

10.30 น.

12.00 น.

11.15 น.

12.45 น.

12.00 น.

13.30 น.

12.45 น.

14.15 น.

13.30 น.

15.00 น.

14.15 น.

15.45 น.

15.00 น.

16.30 น.

15.45 น.

17.15 น.

16.30 น.

18.00 น.

17.15 น.

18.45 น.

18.00 น.

19.30 น.

18.45 น.

20.15 น.
(เฉพาะวันศุกร์)

19.30 น.
(เฉพาะวันอาทิตย์)

09.00 – 16.00 น. รถจอดหน้าห้างโรบินสัน
17.00 – 19.00 น. รถจอดหลังห้างโรบินสัน

ตารางเดินรถตู้ปรับอากาศ V.I.P. (สายบ้านสร้าง)
อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋ว 100 บาท
สำรองที่นั่งปราจีนบุรี (01) 869-7482
สำรองที่นั่งกรุงเทพฯ (01) 297-416

ออกจากปราจีนบุรี

ข้างร้านถ่ายรูปฟูจิ

ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเชลล์

ออกจากอนุสาวรีย์

 

หลังห้างโรบินสัน

05.00 น.

05.00 น.

06.00 น.

06.00 น.

07.00 น.

07.00 น.

08.00 น.

08.00 น.

09.00 น.

09.00 น.

10.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

16.00 น.

17.00 น.

17.00 น.

18.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

19.00 น.

 

20.00 น.(เฉพาะวันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์,วันจันทร์)

                                                  
ตารางเดินรถตู้ปรับอากาศ V.I.P. ประจันตคาม – ปราจีนฯ – อนุสาวรีย์
สายองครักษ์ – แยกนเรศวร – นครนายก
กำหนดการเวลาเดินรถ

ออกจาก

ประจันตคาม

ออกจากปราจีนฯ   หน้าโรงแรมปราจีนบุรี

ตรงข้ามร้านถ่ายรูปแสงศิลป์

ออกจากอนุสาวรีย์

โรบินสันใต้ทางด่วน

04.10  น.
04.50  น. 

05.30  น.

06.10  น.

06.50  น.

07.30  น.

08.10  น.

08.50  น.

09.30  น.

10.10  น.

10.50  น.

11.30  น.

12.10  น.

12.50  น.

13.30  น.

14.10  น.

14.50  น.

15.30  น.

16.15  น.

17.00  น.

17.45  น.

18.30  น.

04.30  น.
05.10  น.
05.50  น.

06.30  น.

07.10  น.

07.50  น.

08.30  น.

09.10  น.

09.50  น.

10.30  น.

11.10  น.

11.50  น.

12.30  น.

13.10  น.

13.50  น.

14.30  น.

15.10  น.

15.50  น.

16.35  น.

17.20  น.

18.05  น.

18.50  น.

06.00  น.
06.40  น.
07.20  น.

07.20  น.

08.00  น.

08.40  น.

09.20  น.

10.00  น.

10.40  น.

11.20  น.

12.00  น.

12.40  น.

13.20  น.

14.00  น.

14.40  น.

15.20  น.

16.00  น.

16.40  น.

17.20  น.

18.00  น.

18.40  น.

19.20  น.


[กลับหน้าหลัก]