ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

Library Ramkhamhaeng University Prachinburi Campus

ปรัชญาการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น : PROVIDING EDUCATION FOR SYNERGISTIC LOCAL WISDOM

คำขวัญจังหวัดปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตรงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

www.prachin.ru.ac.th    http://www.e-ru.tv/pj_b/index.a

หน้าแรก
ห้องสมุด

เวลาทำการ
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
การบริการยืม-คืน
การบริการยืม วีดีโอ
การทำบัตรห้องสมุด
การให้บริการสืบค้นข้อมูล (ISC)

  Search Engine google
yahoo excite l hotbot l
lycos
l infoseek l webcrawer l altavista
สรรสาร siamguru l thaiseek l
ค้นไทย l thai Search Engine l


กรุงเทพธุรกิจ
l ข่าวสด l คม ชัด ลึก เดลินิวส์ l ไทยรัฐ l แนวหน้า มติชน ฐานเศรษฐกิจ l ผู้จัดการ l สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ l Bangkok Post l inn
the Nation
l Thaipost

Reference Databases

ฐานข้อมูลโครงการ ThaiLIS 
     (science direct หมดอายุ ธ.ค.47
     สืบค้นเอกสาร full text ได้ตั้งแต่ปี
ี     (1995-ปัจจุบัน)
ฐานข้อมูล Online  (บอกรับ, Trial)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kluwer 
     (หมดอายุ 15 มี.ค. 2547) 
  มีต่อด้านใน... 
Download  

  แบบฟอร์มต่างๆ

  แบบใบลาราชการ
  แบบใบลาพักผ่อน
   โปรแกรมดีๆ
  โปรแกรมป้องกันไวรัส
     ( 4.0 MB)

  โปรแกรมทำนามบัตร
 

    Linkสถาบัน 

  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักหอสมุด
  สำนักบริการทางวิชาการฯ สวป.
  สถาบันคอมพิวเตอร์
  ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
  ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

    สืบค้นบรรณานุกรม โดย   

 สืบค้นฐานข้อมูลดรรชนีเอกสาร

  ***ใช้เครื่องหมาย$ แทนคำค้นส่วนที่เหลือ*** 

  บรรยากาศภายในห้องสมุด 

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุดค่ะ

หนังสือทั่วไป

ตำราเรียน

วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง
         .. มุมนิตยสารและคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุด

ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบ INNOPAC (เปิดระบบ25 กันยายน 2549)
ระบบ  Millennium Circulation (เปิดให้บริการ 24 สิงหาคม 2550)
วันที่ 24  มิถุนายน 2552 เปิดใช้ระบบ
Millennium Circulation เต็มรูปแบบ
 

  ข้อมูลท่องเที่ยว 

  ถานที่ท่องเที่ยว
  ที่พัก-โรงแรม
  ร้านอาหาร
  สินค้าของฝาก
  แผนที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  สนามกอล์ฟ
  โทรศัพท์ภายในส่วนราชการ

Linkภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
  สำนักงานพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สรรพากรจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

Downloads

Acrobat Reader 
ebrary Reader 
  McAfee Sdat4415
Norton Updated  19 ธ.ค.
คู่มือการสืบค้นต่างๆ  
มีต่อด้านใน...  

Database Service

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
  ฐานข้อมูลดรรชนีเอกสาร 
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ร. (Full text)  
  มีต่อด้านใน...  
 

กิจกรรมห้องสมุด

  อบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ครั้งที่ 6
  อบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ครั้งที่ 7
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
Tel. 0-2310-7020,0-2310-7024, 0-3740-5658
E - mail : sthamolwan@hotmail.com