มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
 

ภาพอบรม ณ สำนักหอสมุดกลาง
 


ภาพศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด มารวย (ตลาดหลักทรัพย์)
 

ภาพศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด
TK Park อุทยานการเรียนรู้
 

ภาพมอบวุฒิบัตร