บริการการเข้าสู่อาชีพ     

 

คู่มือการบริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ(คลิก)

แหล่งงานและฝึกอบรม

-สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

-สำนักงานพัฒนาฝีมืออาชีพจังหวัดปราจีนบุร

-สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

-https://www.jobpub.com งานปราจีนบุรี

 

คลิป สาระน่ารู้

     เรื่อง โครงการปรับตัวอย่างไรให้ชีวิตอยู่รอดในยุค New Normal โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์