รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-รุ่นที่-44